Beratung - Խորհրդատվություն

Über folgende Punkte bieten wir kostenlose Beratungen an:

 • Visa-Prozess 
 • Ausfüllen von Dokumenten für die Botschaft
 • Aufenthaltsrecht in Deutschland
 • Familienzusammenführung
 • Studium und Ausbildung
 • Deutschkursangebote
 • Optionen für die Anerkennung von Bildungs- und Berufsqualifikationen
 • Alltag in Deutschland und  Lösungsansetze
 • und vieles mehr...

Տրամադրվում է հետևյալ անվճար տեղեկատվությունները՝

 • Վիզայի ստացման գործընթաց,
 • Փաստաթղթերի լրացման կարգ,
 • Բնակության իրավունքի ստացման կարգ,
 • Ընտանեկան վերամիավորում,
 • Ուսում (միջնակարգ և բարձրագույն)
 • Գերմաներեն լեզվի դասընթացներ,
 • Կրթական և մասնագիտական որակավորման ճանաչման տարբերակներ 
 • Տեղեկատվություն առօրյա պայմանների առանձնահատկությունների մասի
 • և այլ Ձեզ հուզող հարցեր...